bootstrap template

Polska Izba Hotelarzy

Zrzesza Hotele i przedsiębiorców działających w branży hotelowej.

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA PIH

STATUT PIH

Zapraszamy do przestudiowania treści Statutu PIH.

OPRACOWANIE ANKIETY DOT. FUNKCJONOWANIA BONU TURYSTYCZNEGO

Autor: Adam Latek
Opublikowane 21.20.2020 r.

W dniach 12 października do 16 października wysłano ankietę do wybranych losowo hoteli w Polsce. Ankieta miała na celu zbadanie funkcjonowania BONU TURYSTYCZNEGO wprowadzonego w tym roku w Polsce.

Działanie BONU hotelarze w 33 % oceniono na dostatecznie w 19% dobrze a 9% na bardzo dobrze. Negatywnie działanie BONU oceniono w 38 procentach ankietowanych. W sierpniu najwyższa frekwencja gości płacących bonem wygenerowała statystyczną do 11%. Opowiedziało się 77 % właścicieli obiektów. Wynika z tego, że najwięcej hoteli i obiektów noclegowych miało niewielkie dochody od gości płacących Bonem. Wynika to z efektu nowości i kreowania BONU turystycznego w Polsce. Tylko 4% hotelarzy w sierpniu odnotowało wyniki powyżej 12 % i 4% powyżej 21 procent. Wrzesień był bardzo zbliżony do miesiąca sierpnia, jeśli chodzi o płacenie BONEM. Blisko 85 % hotelarzy zdeklarowało, że goście płacących bonem wygenerowali frekwencje od 1% do 11 % obłożenia obiektu. Pomimo medialnej reklamy BONU TURYSTYCZNEGO i obecności w mediach społecznościowych hotelarze reklamowali możliwość płatności bonem na swoich fanpage’ach oraz witrynach internetowych. Hotelarze używali infografiki na OTA, jako kolejnego narzędzia marketingowego. Liczba 85 % hotelarzy zdeklarowało, że aktywnie informowała swoich gości o możliwości płacenia BONEM. Hotelarze publikowali infografiki pop-upy na witrynach internetowych, aby komunikować gościom możliwości płacenia bonem. Pozostali nie wykazywali chęci reklamy i możliwości płacenia bonem.

W miejscowościach resortowych większość hotelarzy pozytywnie wyrażała się na temat bonów. Jeden z hotelarzy z miejscowości w województwie dolnośląskim wygenerował kwotę 850 tysięcy PLN z BONU TURYSTYCZNEGO. Na pytanie respondentów: Czy masz już rezerwację na okres ferii zimowych w 2021, gdzie goście zdeklarowali płatność BONEM TURYSTYCZNYM? tylko 12 % odpowiedziało twierdząco. Blisko 80 % odpowiedziała negatywnie, a 8 % wstrzymało się od oceny.

Ankieta została wysłana do ponad tysiąca obiektów w Polsce. Przez ostatni tydzień była aktywna na portalach społecznościowych. W badaniu brała udział różna grupa 130 hoteli i obiektów świadczących usługi noclegowe w różnych rejonach Polski. Blisko 24% była zlokalizowana w górach, 9 % nad morzem i ten sam wskaźnik nad jeziorami. Wskaźnik 37 % to hotele w miastach powyżej 100 tysięcy mieszkańców, a 8% to obiekty hotelowe znajdujące się w miastach poniżej 100 tys. Mieszkańców.

Poniżej wzór apelu (projekt ustawy o rozszerzenie działania BONU TURYSTYCZNEG) do MRPIT.

Zwracamy się za apelem do Pana Ministra Rozwoju Pracy i Technologii o rozszerzenie funkcjonowania BONU i możliwości płacenia przez Seniorów i osoby fizyczne. Spoglądając na kraje rozwiniętej UE, gdzie możliwość korzystania z pomocy dla hotelarzy ma każdy, a nie tylko rodziny z dziećmi. Wierzymy, że ta pomoc w postaci połowy kwoty 500 plus nie zrujnuje budżetu. Kwota 250 Euro voucheru za usługi turystyczne funkcjonuje od początku wakacji w krajach UE zachodniej i południowej Europy. Znacznie pomogła całej branży turystycznej. Wiemy, że wprowadzenie na początku listopada lub grudnia byłoby zbawieniem dla wielu hotelarzy, którzy przeżywają gehennę w prowadzeniu działalności. Przypominamy jako PIH i PIG, że według badań Instytutu Ekonomicznego branża turystyczna to 7% PKB a większość branż korzysta z usług i hotelarze korzystają z usług każdej branży w Polsce.

Kwota 250 PLN dotyczyłaby osób fizycznych, która mogłaby skorzystać z usług noclegowych, gastronomicznych, wynajmu sal konferencyjnych, skorzystania z masaży, usług leczniczych, medycznych w obiektach noclegowych. Obowiązywałaby tak samo jako poprzednio do końca marca 2022 roku.

Jako branża turystyczne chcielibyśmy zasugerować projekt ustawy rozszerzającej działanie BONU. Wiemy, że od kilku miesięcy sale konferencyjne w obiektach stoją puste i chcielibyśmy przez rozszerzenie ustawy o BONUIE wykorzystać ich potencjał. Dzięki możliwości płatności przez osoby fizyczne byłaby możliwość wydatkowania na sale konferencyjne i spotkania w obiektach noclegowych.


PREZENTACJA WYNIKÓW ANKIETY DOT. BONU TURYSTYCZNEGO

APEL POLSKIEJ IZBY HOTELARZY
ORAZ PÓŁNOCNEJ IZBY GOSPODARCZEJ

Takiej sytuacji w naszej branży nie było od 1990 r.  

Systemowe wsparcie jest potrzebne do utrzymania biznesu, a tym samym miejsc pracy.

Tymczasem należności trzeba spłacać w trybie, jaki był przewidziany na czasy bez stanu pandemii.

Stąd wspólny, branżowy apel o podjęcie systemowych działań. 

Opinia prawna w sprawie ograniczenia działalności m. in. basenów, siłowni i klubów fitness. 

Opinia została przygotowaa przez p. dr Karolinę Tełtak (Harvard Law School, Uniwersytet Warszawski) oraz p. adwokata Łukasz Wydrę (Uniwersytet Jagielloński).

Bezpiecznie jak w dobrym hotelu.

Bezpieczny hotel, COVID, hotel office, dobrze przygotowany hotel, hotel bezpieczny dla seniora .

Rozmowa z Markiem Łuczyńskim, prezesem Polskiej Izby Hotelarzy przeprowadzona przez redakcję portalu natemat.com.pl.

Natemat: Czy powinniśmy bać się hoteli w czasie pandemii koronawirusa?

Marek Łuczynski: Nie można bagatelizowac pandemii, ale z drugiej strony nie powinniśmy obawiać się pobytu w hotelu, pod warunkiem jednakże, że wybierzemy odpowiedni. 

26 sierpnia 2020 r. miało miejsce E-Walne Zgromadzenia Członków Izby

Opublikowano 28.08.2020 r.

Narodziny Polskiej Izby Hotelarzy

26 sierpnia br. podczas E-Walnego Zgromadzenia Członków Izby podjęto decyzję o zmianie nazwy organizacji na Polską Izbę Hotelarzy.

Od 01 Pazdziernika 2020r. siedzibą Izby zostanie Solec Zdrój. Biuro Polskiej Izby Hotelarzy będzie ulokowane w kompleksie Basenów Mineralnych należących do Prezesa Malinowych Hoteli, p.Tomasza Kalety. Należy zaznaczyć, że Malinowe Hotele są członkami PIH.

Podsumowanie Walnego Zgromadzenia Członków

We wtorek 09 czerwca w Warszawie odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Hotelarstwa.

Podsumowanie Walnego Zgromadzenia Członków

Autor: Marek Łuczyński
Opublikowano: 17.06.2020 r.
Aktualizacja: 18.06.2020 r.

We wtorek 09 czerwca w Warszawie odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Hotelarstwa.

Walne Zgromadzenie Członków Izby przegłosowało zmiany w Statucie Izby. Szczególne podziękowania keirujemy do p. Mecenasa Michała Fertaka, który pracował przy tworzeniu projektu nowego Statutu Polskiej Izby Hotelarstwa.

Jednocześnie gratulujemy p. mecenasowi, ponieważ głosami Walnego Zgromadzenia Członków został wybrany do składu Komisji Rewizyjnej Izby. 

Przy okazji dziękujemy p. Katarzynie Zaradkiewicz za udział w Komisji. 

Walne dokonało uzupełnienia składu Zarządu, do którego zostali wybrani:

p. Jacek Kosiorek - specjalista z doświadczeniem w branży telewizyjnej, teleinformatycznej oraz telekomunikacyjnej oraz  Pan

p. Zbigniew Kowalski - ekspert z dziedziny bezpieczeństwa i jakości usług gościnnych, dysponujący doświadczeniem w branży hotelarsko-gościnnej.

Zgodnie z przyjętą Uchwałą Walnego Zgromadzenia członków Polskiej Izby Hotelarstwa nr 6/2020 z dn. 09.06.2020r.. udziela się rabatu w opłatach składek członkowskich za rok 2020 w wysokości 50 % dla członków Polskiej Izby Hotelarstwa. Zarząd Polskiej Izby Hotelarstwa uprzejmie prosi o uregulowanie zaległych składek członkowskich wg nowego cennika do 31 lipca br.

Po Walnym Zgromadzeniu jesteśmy pewni, że nasza Izba wniesie rewitalizujące zmiany do polskiego hotelarstwa.

Obecnie opracowywany jest pakiet korzyści dla jej obecnych oraz przyszłych członków. Będzie to czego na co dzień poszukuje szeroko rozumiana rodzina hotelarska, a nie może ona odnaleźć tego w innych organizacjach. Powstaje nowa organizacja, która jest obecnie na etapie reorganizacji swoich struktur.

Zmodernizowaliśmy statut Izby, dzięki czemu stał się on najnowocześniejszym statutem na rynku hotelarsko-gastronomicznym. Dlatego decyzje, podjęte na Walnym Zgromadzeniu Członków Izby są przełomowe dla całej organizacji. Dowodem na to jest to, że przychylnie zaopiniowano propozycję zmianę nazwy słowno-graficznej PIH-u

Celem jest profesjonalizacja działalności Izby w oparciu o model pracy organizacji poza-rządowej, w której każdy jej członek będzie pracował na wspólny sukces całej branży Hotelarskiej.

BEZPOŚREDNIA REZERWACJA 

Inicjatywa "BEZPOŚREDNIA REZERWACJA" ma na celu zwiększenie liczby rezerwacji, których Goście dokonują bezpośrednio na stronie Hotelu, bez udziału pośrednika. 

Efektem ma być to, że prowizję, jaką pobiera OTA (15% - 20%), można podzielić pomiędzy hotelarza, a jego Gościa w postaci dodatkowych usług sfinansowanych z zaoszczędzonych pieniędzy.  

Dlatego zachęcamy do zgłaszania swoich obiektów. Udział w tej inicjatywie jest bezpłatny. W przeciwieństwie do OTA i innych tego typu przedsięwzięć nastawionych na zysk organizatorów, nasza inicjatywa ma charakter nie-komercyjny, jest środkiem do realizacji celów statutowych Izby, ma wymiar społeczny. 

PROJEKT WYTYCZNYCH W ZAKRESIE OBSŁUGI KELNERSKIEJ, BARMAŃSKIEJ ORAZ PODCZAS IMPREZ OKOLICZNOŚCIOWYCH

Udostępniamy do dyskusji projekt wytycznych w zakresie obsługi kelnerskiej, barmańskiej oraz obsługi w czasie imprez okolicznościowych.

Wszystkie dokumenty zostały przygotowane przez Stworzyszenie Kelnerów Polskich.

Państwa uwagi są wskazane, prosimy o kierowanie ich na adres: biuro@polskaizbahotelarstwa.pl

Inicjatywa BEZPOŚREDNIA REZERWACJA

Rezerwowanie usługi bezpośrednio na stronie Hotelu.

AKTYWNOŚĆ MEDIALNA CZŁONKÓW IZBY

Autor: Krzysztof D. Kowalski
Opublikowane: 15.05.2020 r.
Aktualizacja: 29.05.2020 r.

Prezes PIH dla Biznes Interia

Trendy na rynku hotelarskim - analiza.

"Pytanie na Śniadanie"

Wakacje 2020 w hotelu czy "pod chmurką"?

"Dzień Dobry TVN"

II etap luzowania restrykcji dla hoteli.

"Fakty" popołudniowe TVN

Hotelarze przygotowują się do ponownego otwarcia.

Główne Wydanie Faktów TVN

Otwarcie Hoteli od 04 maja.

Stanowisko Prezesa PIH
dla Biznes Newseria

"Opis sytuacji hoteli przygranicznych. Apel Prezesa PIH o jak na najszybsze otwarcie polskich granic dla ruchu turystycznego."

Wywiad dla Radia TOK FM

"Sytuacja branży hotelarskiej w dobie pandemii

Artykuł: Sytuacja dolnośląskich hotelarzy

Polsko-czeska potyczka o niemieckiego turystę

Wywiad dla Money.pl

"Inicjatywa Polskiej Izby Hotelarstwa skierowana do Polskiej Organizacji Turystycznej. Postawmy na promocję polskich regionów !!!"

Wywiad dla Newseria

"Polska Izba Hotelarstwa apeluję o szybkie otwarcie granic Polski dla ruchu turystycznego"

PISMO PREZESA
POLSKIEJ IZBY HOTELARSTWA
DO PREZESA
POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

Polska potrzebuje wykreowania nowej narracji marketingowej zagranicą, dlatego PIH zwraca się do Polskiej Organizacji Turystycznej o powołanie rady programowej, do której zaproszeni zostaną m.in niezależni eksperci branżowi wskazani przez Izbę.
Szczegóły w piśmie.

Uwagi do rozporządzenia ws. ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Szanowna Pani Wicepremier,

Polska Izba Hotelarstwa stoi na straży bezpieczeństwa polskich hotelarzy. Nie można dopuścić do wprowadzenia rozporządzenia, którego następstwa będą tragiczne dla i tak już ekstremalnie dotkniętej skutkami pandemii koronawirusa branży. Dlatego też Zarząd Polskiej Izby Hotelarstwa zdecydował się działać szybko i zdecydowanie w imię dobra wspólnego szeroko rozumianej rodziny hotelarskiej. Dodatkowo chciałbym zaakcentować inny ważny wątek, nie zawarty w załączonym proteście.

Czy autorzy rozporządzenia mają na myśli pisząc: "Hotele" również apartamenty mieszkalne i apartamenty w Condominiach??? Z przykrością stwierdzam, że Polski Rząd tworzy kolejne przywileje dla turystycznie zorientowanych Wspólnot Mieszkaniowych. W jednostkach mieszkalnych tego typu obiektów znajdują się nisze kuchenne – kuchnie !!! Czyli nie potrzebujemy już zawodu hotelarza Pani Wicepremier ??? Czy klient takiego obiektu nie potrzebuje już obsługi w trakcie pobytu ??? To rozporządzenie umacnia „szarą strefę” oraz pogłębia kryzys branżowy. Zaciera się obraz tych którzy rzetelnie zasilają budżet Państwa w niezbędne środki od tych, którzy do tego budżetu nie dokładają nic !!!!

Z przykrością stwierdzam, że zawód i ranga zawodu gościnnego jest aktualnie nie czytelna dla ustawodawców.

W załączeniu przesyłam protest Polskiej Izby Hotelarstwa z uwagami do rozporządzenia ws. ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Z poważaniem,

Marek Łuczyński

Prezes Zarządu Polskiej Izby Hotelarstwa - członek branżowego sztabu kryzysowego


Wytyczne dla funkcjonowania hoteli/obiektów/pensjonatów w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce.

Wytyczne zostały opracowane przez Branżowy Sztab Kryzysowy we współpracy z Ministerstwem Rozwoju, w konsultacji z GIS, 28.04.2020 r. 

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w powstanie tego dokumentu, w szczególności wyrazy uznania dla p. Ministra Andrzeja Gut-Mostowego, który na każdym etapie prac wspierał nasze działania.

ZBIORY BRANŻOWYCH WYTYCZNYCH NT. OTWIERANIA OBIEKTÓW NOCLEGOWYCH I REKREACYJNYCH

Opublikował: Krzysztof D. Kowalski
Data: 28.04.2020 r.

Zestaw #1

"Działania w zakresie zapobiegania i ograniczania koronawirusa w sektorze hotelarskim", opracowany przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców.

Zestaw #2

"Kodeks dobrych praktyk", opracowany przez Polish Harmony Hotels.

Zestaw #3

"Rekomendowane wytyczne do otwierania i dalszego funkcjonowania hoteli/obiektów/pensjonatów w związku z ogłoszeniem ich otwarcia w drugim etapie "luzowania" w trakcie epidemii COVID-19"

Stanowisko branży turystycznej w sprawie tarczy antykryzysowej

Opublikował: Krzysztof D. Kowalski
Data: 10.04.2020 r.

Stanowisko branży turystycznej w sprawie tarczy antykryzysowej

Opublikował: Krzysztof D. Kowalski
Data: 03.04.2020 r.

Inicjatywa BEZPOŚREDNIA REZERWACJA

Rezerwowanie usługi bezpośrednio na stronie Hotelu.

Nowe otwarcie
w Polskiej Izbie Hotelarstwa

19 listopada 2019 roku podczas Walnego Zgromadzenia członków Polskiej Izby Hotelarstwa wybrano nowy Zarząd Izby, który czeka na potwierdzenie z Krajowego Rejestru Sądowego.

Panu Mariuszowi Malickiemu dziękujemy za pełnienie funkcji Prezesa Zarządu przez ostatnie 4 lata.

Przed Nowym Zarządem Polskiej Izby Hotelarstwa stoi zadanie modernizacji działania Izby. Za pośrednictwem naszej strony internetowej będziemy systematycznie informować członków Izby o szczegółach programu działania Izby na rok 2020.

Państwa sugestie, inicjatywy, zaangażowanie w działanie Izby będzie świadczyć o tym, na  a ile nasze środowisko jest w stanie wspólnymi siłami zabiegać o jakość gościnności, jakiej udzielamy naszym Klientom - np. kategoryzacja, a tym samym zabiegać o interesy branży hotelowej - np. zakupy grupowe nośników energii lub danych.

Aby zaktualizować lub wystąpić z wnioskiem o członkostwo w PIH wystarczy wysłać wiadomość na adres biuro@polskaizbahotelarstwa.pl.

Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Hotelarstwa - 19 listopada 2019r. Warszawa

Zarząd Polskiej Izby Hotelarstwa działając zgodnie z § 23 Statutu zaprasza członków Izby na Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Hotelarstwa, które odbędzie się w dniu 19 listopada 2019 w filii PIH w Warszawie, ul. Wilanowska 12 (Powiśle) o godzinie 11:00.

Prosimy o potwierdzenie przybycia na Walne na email: biuro@polskaizbahotelarstwa.pl bądź e-mail: mariusz.malicki@polskaizbahotelarstwa.pl ew. telefonicznie na numer Prezesa PIH, p. Mariusza Malickiego 660-172-103 do najpóźniej 10 listopada br.

Inicjatywa BEZPOŚREDNIA REZERWACJA

Rezerwowanie usługi bezpośrednio na stronie Hotelu.

Podsumowanie szkolenia w formie gry symulacyjnej
"RODO w Hotelu"

Szanowni Państwo,

Dziękujemy, tym którzy wzięli udział w Warsztach "RODO w HOTELU", 15 i 17 października, w Zabużu i w Szczyrku.  

Aktywny udział, to dowód na to, że ochrona prywatności Gości hotelowych jest dla Uczestników ważna, a to dobra informacja dla Gości tych Hoteli. 

Branża hotelowa jest w polu zainteresowania hakerów, dlatego, że są tam takie same dane, jak w bankach (np. dane z kart kredytowych), jak u lekarza (np. informacje ze "spa"), jak w firmie telekomunikacyjnej (dane kontaktowe wraz z danymi z dowodu tożsamości). 

Dziękujemy Sponsorowi, a zarazem Patronowi Technicznemu szkolenia - firmie ZYXEL oraz firmie Kowalski ORG, której przedstawiciel przygotował i poprowadził szkolenia w formie gry sumylacyjnej z zarządzania ochroną danych osobowych.

Dziękujemy również obiektom, które nas ugościły: Dwór w Zabużu oraz Orle Gniazdo

REKOMENDOWANY HOTEL
DWÓR W ZABUŻU

Dwór w Zabużu to nowoczesny obiekt oferujący komfortowe warunki noclegowe i szkoleniowe.

Dwór w Zabużu

Klimatyzowane pokoje wyposażone w łazienki, telewizję satelitarną, bezpłatny internet Wi-Fi i sejfy pomogą Państwu w pełni się zrelaksować.

Dzikość otaczającej Dwór natury w połączeniu z najwyższą jakością oferowanych przez nas usług zapewnia Państwu pełnowartościowy wypoczynek.

Hotel Dwór w Zabużu

Podsumowanie Walnego Zgromadzenia Członków POLSKIEJ IZBY HOTELARSTWA

26 czerwca 2019r. w warszawskim oddziale Polskiej Izby Hotelarstwa zlokalizowanym przy ul. Wilanowskiej 12 odbyło się Walne Zgromadzenie członków Izby. Na spotkanie przejechali hotelarze z całej Polski. Dokonano wyboru Komisji Rewizyjnej, która zapozna się z dotychczasowymi działaniami oraz decyzjami Zarządu i Prezesa Izby. Podczas Walnego Zgromadzenia zebrani członkowie oraz goście przedstawili ciekawe propozycję co do kierunków rewitalizacji Izby.

Ustalono, że adresem do korespondencji Polskiej Izby Hotelarstwa będzie biuro zlokalizowane przy ul. Wilanowskiej 12 w Warszawie. Adres Izby obecnie pozostaje bez zmian w głównej siedzibie na Helu.

Prezes Mariusz Malicki zobowiązał się do wyznaczenia terminu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Członków Polskiej Izby Hotelarstwa po 15 Września 2019r.

Dziękujemy serdecznie przybyłym członkom Izby i gościom za uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu Polskiej Izby Hotelarstwa. Do zobaczenia na jesieni 2019!

Walne Zgromadzenie Członków PIH... w przerwie obrad

KONFERENCJA:
"Zastosowanie nowoczesnych technologii w obiektach hotelowych i gastronomicznych"

Polski Instytut Rozwoju Biznesu zorganizował 26 marca br. w Warszawie konferencję dla właścicieli hoteli oraz dyrektorów hoteli, dyrektorów czy też managerów do spraw marketingu, osobób zarządzających obiektami gastronomicznymi, biznesowymi oraz typu leisure.

Polska Izba Hotelarstwa miała swój wkład w konferencję. Nasz przedstawiciel - p. Krzysztof Kowalski - poprowadził prelekcję dot. ochrony danych w hotelach, która zebrała wysokie oceny uczestników, tj. średnia 4,71 w skali od 1 do 5. 

Inicjatywa BEZPOŚREDNIA REZERWACJA

Rezerwowanie usługi bezpośrednio na stronie Hotelu.

Wielki jubileusz Honorowego Obywatela Mogilna

12 stycznia br. Prezez Mariusz Malicki reprezentował Polską Izbę Hotelarstwa podczas jubileuszu 60-lecia pracy dziennikarsko-literackiej Stanisława Kaszyńskiego - Honorowego Obywatela Miasta Mogilno.

Podsumowanie Warsztatów "RODO w HOTELU",
27 listopada br.

Branża hotelowa jest w polu zainteresowania hakerów, dlatego, że są tam te same dane, co w bankach (np. dane z kart kredytowych), co u lekarza (np. informacje ze "spa"), co w firmie telekomunikacyjnej (dane kontaktowe wraz z danymi z dowodu tożsamości).

Dlatego potrzebna jest analiza ryzyka, bo RODO to "inteligentna" regulacja i zakłada, że Administrator sam najlepiej wie, jak chronić dane osobowe i prywatność swoich pracowników i klientów.

GALERIA ZDJĘĆ WYBRANYCH HOTELI

Inicjatywa BEZPOŚREDNIA REZERWACJA

Rezerwowanie usługi bezpośrednio na stronie Hotelu.