site creation software

Polska Izba Hotelarstwa

Powołana do działania w lutym 2002 r.
Zrzesza Hotele i przedsiębiorców działających w branży hotelowej.
Celem działania jest ochrona interesów branży hotelowej.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Jeśli zdecydują się Państwo na kontakt z nami, a tym samym na podanie: imienia, nazwiska lub numeru telefonu, lub adresu email, to proszę pamiętać, że Administratorem tych danych, zgodnie z RODO, jest POLSKA IZBA HOTELARSTWA.

Dane kontaktowe: biuro@polskaizbahotelarstwa.pl, ul. Kuracyjna 26, 84-150 Hel. 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu odpowiedzi na Państwa pytania dotyczące działalności Polskiej Izby Hotelarstwa i tylko przez okres, jaki są do tego potrzebne lub maksymalnie przez 3 lata.

Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Izby, który polega na tym, aby odpowiadać na pytania skierowane do Sekretariatru Izby i realizować statutowe zadania Izby. 

Dane są ujawniane firmie IT, która administruje naszą pocztą oraz mogą być ujawnianie naszym sponsorom i członkom Izby, czyli firmie ZyXEL i Kowalski ORG, w celu wsparcia Izby w realizacji jej zadań statutowych oraz w celu marketingu bezpośredniego rozwiązań do zabezpieczania sieci komputerowych.

Mają Państwo prawo do:
a) żądania od nas dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby i do ich kopii,
b) sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
c) przeniesienia danych, jeśli przetwarzenie jest realizowane na podstawie umowy lub zgody,
d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego, link: https://uodo.gov.pl/pl/83/155.

Nie stosujemy profilowania oraz nie planujemy dalej przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

DANE KONTAKTOWE

Prezes Zarządu p. Mariusz Malicki
Nr tel. +48 660 172 103
biuro@polskaizbahotelarstwa.pl
adres do korespondencji :
ul. Kuracyjna 26,
84-150 Hel