responsive site templates

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Jeśli zdecydują się Państwo na kontakt z nami, a tym samym na podanie: imienia, nazwiska lub numeru telefonu, lub adresu email, to proszę pamiętać, że Administratorem tych danych, zgodnie z RODO, jest POLSKA IZBA HOTELARSTWA, ul. Kuracyjna 26, 84-150 Hel, KRS 0000122910, REGON 015205911, NIP 5262628216.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu odpowiedzi na Państwa pytania dotyczące działalności Polskiej Izby Hotelarstwa i tylko przez okres, jaki są do tego potrzebne lub maksymalnie przez 3 lata.

Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Izby, który polega na tym, aby odpowiadać na pytania skierowane do Sekretariatru Izby i realizować statutowe zadnia Izby. 

Dane są ujawniane firmie IT, która administruje naszą pocztą oraz mogą być ujawnianie naszym sponsorom firmie, czyli firmie ZyXEL i Kowalski ORG.

Mają Państwo prawo do: a) żądania od nas dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, b) sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, d) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Nie stosujemy profilowania oraz nie planujemy dalej przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

DANE KONTAKTOWE

Prezes Zarządu p. Mariusz Malicki
Nr tel. +48 660 172 103
biuro@polskaizbahotelarstwa.pl
adres do korespondencji :
ul. Kuracyjna 26,
84-150 Hel