free portfolio site templates

Polska Izba Hotelarstwa

Powołana do działania w lutym 2002 r.
Zrzesza Hotele i przedsiębiorców działających w branży hotelowej.
Celem działania jest ochrona interesów branży hotelowej.

OCHRONA INTERESÓW BRANŻY HOTELOWEJ

Bonifikaty producentów i dostawców.

Wspólna promocja i marketing.

Sponsorowane, czyli bezpłatne szkolenia dla Członków PIH.