free amp template

Polska Izba Hotelarstwa

Powołana do działania w lutym 2002 r.
Zrzesza Hotele i przedsiębiorców działających w branży hotelowej.
Celem działania jest ochrona interesów branży hotelowej.

ZARZĄD POLSKIEJ IZBY HOTELARSTWA

Beata Rakszawski

Michał Chabior

Marek Łuczyński - Prezes Zarządu.

DEKLARACJA CZŁONKOSKA PIH

Nowe otwarcie
w Polskiej Izbie Hotelarstwa

19 listopada 2019 roku podczas Walnego Zgromadzenia członków Polskiej Izby Hotelarstwa wybrano nowy Zarząd Izby w składzie osobowym: Beata Rakszawski; Michał Chabior; Marek Łuczyński - Prezes Zarządu.

Panu Mariuszowi Malickiemu dziękujemy za pełnienie funkcji Prezesa Zarządu przez ostatnie 4 lata.

Przed Nowym Zarządem Polskiej Izby Hotelarstwa stoi zadanie modernizacji działania Izby. Za pośrednictwem naszej strony internetowej będziemy systematycznie informować członków Izby o szczegółach programu działania Izby na rok 2020.

Państwa sugestie, inicjatywy, zaangażowanie w działanie Izby będzie świadczyć o tym, na  a ile nasze środowisko jest w stanie wspólnymi siłami zabiegać o jakość gościnności, jakiej udzielamy naszym Klientom - np. kategoryzacja, a tym samym zabiegać o interesy branży hotelowej - np. zakupy grupowe nośników energii lub danych.

Aby zaktualizować lub wystąpić z wnioskiem o członkostwo w PIH wystarczy wysłać wiadomość na adres biuro@polskaizbahotelarstwa.pl.

STATUT POLSKIEJ IZBY HOTELARSTWA

Mariusz Malicki, 25.06.2019 r.

Statut POLSKIEJ IZBY HOTELARSTWA 2019 r.
Statut POLSKIEJ IZBY HOTELARSTWA 2019 r.
Statut POLSKIEJ IZBY HOTELARSTWA 2019 r.
Statut POLSKIEJ IZBY HOTELARSTWA 2019 r.
Statut POLSKIEJ IZBY HOTELARSTWA 2019 r.
Statut POLSKIEJ IZBY HOTELARSTWA 2019 r.

REKOMENDOWANY HOTEL
DWÓR W ZABUŻU

Dwór w Zabużu to nowoczesny obiekt oferujący komfortowe warunki noclegowe i szkoleniowe.

Hotel Dwór w Zabużu