Mobirise

Polska Izba Hotelarstwa

Powołana do działania w lutym 2002 r.
Zrzesza Hotele i przedsiębiorców działających w branży hotelowej.
Celem działania jest ochrona interesów branży hotelowej.

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA PIH

STATUT POLSKIEJ IZBY HOTELARSTWA

Zapraszamy do przestudiowania treści Statutu PIH.

Inicjatywa BEZPOŚREDNIA REZERWACJA

Rezerwowanie usługi bezpośrednio na stronie Hotelu.

UCHWAŁA POLSKIEJ IZBY HOTELARSTWA
NR 11/2019
O WYSOKOŚCI SKŁADEK CZŁONKOWSKICH

Na postawie art. 7 pkt. 6 ustawy o izbach gospodarczych z dnia 30 maja 1989r. Dz.U. 1989 nr 35 poz. 195 z późn. zm. Walne Zgromadzenie członków Polskiej Izby Hotelarstwa postanawia co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie ustala:

1. Wpisowe w wysokości

a.) dla członków założycieli – 350,00 PLN

b.) pozostałych członków – 500 PLN

2. składki członkowskie (roczne)

a. obiekty hotelarskie - 12 zł za pokój (jednostka mieszkalna), ale nie mniej niż 500,00. PLN

b. firmy (rocznie)

- 500 zł (jednoosobowa działalność gospodarcza);

- 1000 zł (zatrudnienie 2-8 osób);

- 1500 zł (zatrudnienie 9-50 osób);

- 2000 zł (zatrudnienie 51-200 osób);

- 2500 zł (zatrudnienie powyżej 200 osób)

c. szkoły (rocznie)

- do 100 słuchaczy – 1.000,00 PLN

- 101-200 słuchaczy – 2.000,00 PLN

- 201 i powyżej – 3.000,00 PLN

d. organizacje , izby i instytucje (rocznie) – 1500,00 PLN

UWAGA:

Zgodnie z przyjętą Uchwałą Walnego Zgromadzenia członków Polskiej Izby Hotelarstwa nr 6/2020 z dn. 09.06.2020r.. udziela się rabatu w opłatach składek członkowskich za rok 2020 w wysokości 50 % dla członków Polskiej Izby Hotelarstwa.

JAK WNIEŚĆ SKŁADKĘ CZŁONKOWSKĄ
W 3 KROKACH?

1. Określić wartość składki

Określić wartość na podstawie Uchwały nr 11/2019 o WYSOKOŚCI SKŁADEK CZŁONKOWSKICH; treść uchwały jak wyżej.

2. Uregulować zgodnie ze Statutem

§ 18.1.3, o treści: „ Składkę roczną wnosi się w dwóch równych ratach: pierwszą – do 31 marca, drugą – do 31 lipca każdego roku”

3. Zlecenie przelewu

Składkę członkowską przelać na konto nr:
87 1090 1043 0000 0000 0524 1456, w tytule podać nazwę firmy/organizacji/szkoły.

Uchwała o nowych stawkach członkowskich weszła w życie z dniem 01.01.2020 roku.

Uchwała o bonifikacie 50% opłat składek członkowskich weszła w życie 09 czerwca 2020 r. 

Uchyla się wszystkie poprzednie uchwały o wysokości składek członkowskich podjęte przez Izbę i jej organy.

ZARZĄD POLSKIEJ IZBY HOTELARSTWA

Michał Chabior - Członek Zarządu

Jacek Kosiorek - Członek Zarządu

Zbigniew Kowalski - Członek Zarządu

Marek Łuczyński - Prezes Zarządu.

Nowe otwarcie
w Polskiej Izbie Hotelarstwa

19 listopada 2019 roku podczas Walnego Zgromadzenia członków Polskiej Izby Hotelarstwa wybrano nowy Zarząd Izby w składzie osobowym: Beata Rakszawski; Michał Chabior; Marek Łuczyński - Prezes Zarządu.

Panu Mariuszowi Malickiemu dziękujemy za pełnienie funkcji Prezesa Zarządu przez ostatnie 4 lata.

Przed Nowym Zarządem Polskiej Izby Hotelarstwa stoi zadanie modernizacji działania Izby. Za pośrednictwem naszej strony internetowej będziemy systematycznie informować członków Izby o szczegółach programu działania Izby na rok 2020.

Państwa sugestie, inicjatywy, zaangażowanie w działanie Izby będzie świadczyć o tym, na  a ile nasze środowisko jest w stanie wspólnymi siłami zabiegać o jakość gościnności, jakiej udzielamy naszym Klientom - np. kategoryzacja, a tym samym zabiegać o interesy branży hotelowej - np. zakupy grupowe nośników energii lub danych.

Aby zaktualizować lub wystąpić z wnioskiem o członkostwo w PIH wystarczy wysłać wiadomość na adres biuro@polskaizbahotelarstwa.pl.

STATUT POLSKIEJ IZBY HOTELARSTWA

Zapraszamy do przestudiowania treści Statutu PIH.

REKOMENDOWANY HOTEL
DWÓR W ZABUŻU

Dwór w Zabużu to nowoczesny obiekt oferujący komfortowe warunki noclegowe i szkoleniowe.

Hotel Dwór w Zabużu

Inicjatywa BEZPOŚREDNIA REZERWACJA

Rezerwowanie usługi bezpośrednio na stronie Hotelu.

STATUT POLSKIEJ IZBY HOTELARSTWA

Zapraszamy do przestudiowania treści Statutu PIH.

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA PIH

Inicjatywa BEZPOŚREDNIA REZERWACJA

Rezerwowanie usługi bezpośrednio na stronie Hotelu.