Polska Izba Hotelarzy

Administratorem Państwa danych osobowych jest
POLSKA IZBA HOTELARZY (d. Polska Izba Hotelarstwa).
Dane kontaktowe:
biuro@polskaizbahotelarzy.pl,
Adres do korespondencji:
Oddział PIH ,
ul. Wilanowska 12,
00-422 Warszawa. 

web templates free download

RODO INFORMACJA
DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA PT. "ANAMNEZA POTRZEB GOŚCIA" ORGANIZOWANEGO POD AUSPICJAMI PIH

Administratorem danych osobowych jest POLSKA IZBA HOTELARZY (d. Polska Izba Hotelarstwa)

Dane kontaktowe: biuro@polskaizbahotelarzy.pl,

Adres do korespondencji : Oddział PIH , ul. Wilanowska 12, 00-422 Warszawa.

Dane osobowe przetwarzane są w celu:
a) 
poinformowania o szkoleniu: program, warunki rejestracji na szkolenie,
b) identyfikacji nadawcy zgłoszenia udziału w szkoleniu,
c) obsługi udziału Uczestników w szkoleniu, 
d) wystawienia imiennych certyfikatów ukończenia szkolenia.

Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, jakim jest realizacja statutowych zadań PIH, do jakich należy organizowanie szkoleń branżowych i informowanie o miejscu, czasie i programie szkolenia oraz realizacja umowy pomiędzy PIH a Uczestnikami na przeprowadzenie szkolenia.

Państwa dane będą ujawniane naszym patronom merytorycznym i technicznym szkolenia, w celu poprawnej realizacji szkolenia, tj. Polskiej Akademii Gościnności oraz firmie Kowalski ORG.

Mają Państwo prawo do:

a) żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania,

b) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

c) przeniesienia danych, jeśli przetwarzanie jest potrzebne do udziału w szkoleniu, czyli do realizacji Umowy,

d) wniesienia skargi do organu nadzorczego, link: https://uodo.gov.pl/pl/83/155 .

Z poważaniem

Prezes Polskiej Izby Hotelarzy (d. Polska Izba Hotelarstwa)

Marek Łuczyński

RODO INFORMACJA
DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA PT. "PODSTAWA STOSOWANIA RODO TO
ANALIZA RYZYKA"
ORGANIZOWANEGO POD AUSPICJAMI PIH

Administratorem danych osobowych jest POLSKA IZBA HOTELARZY (d. Polska Izba Hotelarstwa)

Dane kontaktowe: biuro@polskaizbahotelarzy.pl,

Adres do korespondencji : Oddział PIH , ul. Wilanowska 12, 00-422 Warszawa.

Dane osobowe przetwarzane są w celu:
a) 
poinformowania o szkoleniu: program, warunki rejestracji na szkolenie,
b) identyfikacji nadawcy zgłoszenia udziału w szkoleniu,
c) obsługi udziału Uczestników w szkoleniu, 
d) wystawienia imiennych certyfikatów ukończenia szkolenia.

Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, jakim jest realizacja statutowych zadań PIH, do jakich należy organizowanie szkoleń branżowych i informowanie o miejscu, czasie i programie szkolenia oraz realizacja umowy pomiędzy PIH a Uczestnikami na przeprowadzenie szkolenia.

Państwa dane będą ujawniane naszym patronom merytorycznym i technicznym szkolenia, w celu poprawnej realizacji szkolenia, tj. firmie ZYXEL NETWORKS oraz firmie Kowalski ORG.

Mają Państwo prawo do:

a) żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania,

b) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

c) przeniesienia danych, jeśli przetwarzanie jest potrzebne do udziału w szkoleniu, czyli do realizacji Umowy,

d) wniesienia skargi do organu nadzorczego, link: https://uodo.gov.pl/pl/83/155 .

Z poważaniem

Prezes Polskiej Izby Hotelarzy (d. Polska Izba Hotelarstwa)

Marek Łuczyński

RODO INFORMACJA DLA CZŁONKÓW PIH

Jeśli zdecydują się Państwo na członkostwo w naszej Izbie lub kontakt z nami, to proszę pamiętać, że Administratorem Państwa danych osobowych, zgodnie z RODO, jest POLSKA IZBA HOTELARZY (d. Polska Izba Hotelarstwa).

Dane kontaktowe: biuro@polskaizbahotelarzy.pl,

Adres do korespondencji : Oddział PIH , ul. Wilanowska 12, 00-422 Warszawa. 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu:

- odpowiedzi na Państwa pytania dotyczące naszej działalności

- informowania o działaniach statutowych organów Izby, np. zwoływanie Walnych Zebrań Członków,

- organizowanie szkoleń lub konferencji branżowych pod auspicjami PIH

- informowanie o bezpłatnych konferencjach dla branży hotelowej  

Państwa dane będą przetwarzane tylko przez okres, jaki są do tego potrzebne lub maksymalnie przez 6 lat od daty ustania członkostwa.

Podstawą prawną przetwarzania może być:

- wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Izbie, w zakresie prawa o stowarzyszeniach, np. ewidencja członków PIH,
- realizacja umowy pomiędzy Izbą a Członkami Izby
- prawnie uzasadniony interes Izby, który polega m. in. na tym, aby utrzymywać stałych Członków w Izbie i pozyskiwać nowych Członków do Izby.

Dane są ujawniane firmie IT, która administruje naszą pocztą i stroną internetową oraz mogą być ujawnianie naszym sponsorom i członkom Izby, w celu wsparcia Izby w realizacji naszych zadań statutowych.

Mają Państwo prawo do:
a) żądania od nas dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby i do ich kopii,
b) sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
c) przeniesienia danych, jeśli przetwarzenie jest realizowane na podstawie umowy lub zgody,
d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego, link: https://uodo.gov.pl/pl/83/155.

Nie stosujemy profilowania oraz nie planujemy dalej przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

DANE KONTAKTOWE

Prezes Zarządu p. Marek Łuczyński
Nr tel. +48 501 099 687  
m.luczynski@polskaizbahotelarzy.pl
adres do korespondencji :
Oddział PIH
ul. Wilanowska 12,
00-422 Warszawa