responsive website templates

Energia słoneczna to pewne źródło odnawialnej energii.

"Wolna Energia Sp z o.o." jest firmą działającą w branży zajmującej się poprawą efektywności energetycznej w obiektach obsługiwanych Klientów przez proponowanie wdrożenia energooszczędnych projektów z oferty produktowej WOLNEJ ENERGII Sp. z o.o. tj.:

1. Instalacje Fotowoltaiki PV do produkcji energii elektrycznej.

2. Systemu Usługi Zarządzania Energią – SUZE.

3. Modernizacji oświetlenia przy zastosowaniu źródeł i opraw LED.

4. Wdrożenia instalacji BLUE BOSON do oczyszczenia i uzdatnienia wody przemysłowej i komunalnej.

5. Uruchomienia stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

Celem zastosowań wymienionych Projektów jest zmniejszenie kosztów utrzymania, polepszenie zarządzania zużyciem energii elektrycznej, poprawa ekologiczna naszego środowiska lokalnego i globalnego.

SIEĆ KOMPUTEROWA ZGODNA Z RODO

Goście hotelowi są coraz bardziej wymagający. Pragną niezawodnej, bezproblemowej sieci Wi-Fi. Jednak zarówno liczba urządzeń, jak i intensywność ich wykorzystywania wyraźnie wzrasta, a wraz z nią problemy z łącznością i bezpieczeństwem. Polska Izba Hotelarstwa we współpracy z Parnerami Techonologicznymi może pomóc w dostarczaniu zaprojektowanych rozwiązań w zakresie komunikacji sieciowej, jakich oczekują Goście.

BEZPRZEWODOWE ŁADOWANIE URZĄDZEŃ MOBILNYCH

9 na 10 osób doświadczyło wyładowania baterii w telefonie, a co raz więcej usług on-line zależy od urządzenia mobilnego, np. aplikacje mobilne dla Gości hotelowych. Dlatego proponujemy przystąpić do sieci ponad 5000 miejsc na świecie udostępniających swoim Gościom  i Klientom bezprzewodowe ładowanie. 

W kawiarni, restauracji bezprzewodowe ładowanie to minimum 10 Klientów dziennie, którzy zwiększają przychód lokalu.

PARTNERZY TECHNOLOGICZNI 
I
MERYTORYCZNI 
POLSKIEJ IZBY HOTELARSTWA