Analiza ryzyka
"zgodnie z RODO"

"Podstawa stosowania RODO to analiza ryzyka"

Podczas 1,5h webinarium odpowiemy na pytanie, jak wykonać analizę ryzyka, z punktu widzenia podmiotu danych. W ten sposób udowadniamy, że stosujemy RODO, w obliczu potencjalnej kontroli.

Pokażemy, jak w szczególności małe i średnie przedsiębiorstwa mogą korzystać z zalet sztucznej inteligencji i rozwiązań “chmurowych” do obrony komputerowej sieci firmowej. 

Wtorek, 15 czerwca 2021 r., godz. 11:00 - 12:30.

Aktywny udział w tym warsztacie to dowód na to, że ochrona prywatności Gości hotelowych jest dla Uczestników ważna, a to dobra informacja dla Gości tych Hoteli.

W toku symulacji analizy ryzyka "RODO w Hotelu" ćwiczymy na czym polega zasada podejścia "opartego na ryzyku".
Do dyspozycji są co najmniej 2 metody.

Pierwsza metoda analizy ryzyka bazuje na poradniku wydanym w grudniu 2017 r. przez poprzednika UODO, vide: https://uodo.gov.pl/pl/123/208
Podstawą drugiej metody analizy ryzyka jest poradnik ENISA dla małych i średnich przedsiębiorstw, vide: https://www.enisa.europa.eu/publications/handbook-on-security-of-personal-data-processing/at_download/fullReport
Na podstawie tego poradnika ENISA opracowała narzędzia on-line do analizy ryzyka, vide: https://www.enisa.europa.eu/news/enisa-news/securing-personal-data-a-risky-business

Analizę ryzyka przeprowadzimy w oparciu o obie metody.
W związku z tym będziemy badać, jaki wpływ na dane Pracowników, Gości, Dostawców, Kandydatów do pracy i Klientów B2B może mieć utrata poufności, integralności lub dostępności do danych tych kategorii osób, których dane dotyczą. Natomiast prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka dla poszczególnych kategorii osób, których dane dotyczą, ocenimy na podstawie zestawu 20 pytań z 4 zakresów tematycznych.

W celu wykonania tego zadania do naszej dyspozycji będzie plik z arkuszami kalkulacyjnymi, który zawiera:

a) arkusz z listą rodzajów naruszeń prawi i wolności osób, których dane dotyczą,

b) arkusz do analizy ryzyka (do wpisania wyników analizy) 

Wtorek, 15 czerwca 2021 r., godz. 11:00 - 12:30.

Aby się zapisać wystarczy wysłać email o treści "RODO"
na adres biuro@polskaizbahotelarzy.pl

ZAPRASZAMY!!!

RODO INFORMACJA

Jak przetwarzamy dane Uczestników Webinariów.

© Copyright 2021 Polska Izba Hotelarzy

Mobirise web maker - Check it