Polska Izba Hotelarzy

Zrzesza Hotele i przedsiębiorców działających w branży hotelowej.
Celem działania Izby jest ochrona interesów i rozwój branży hotelowej.

Aktualności

Podsumowanie Walnego PIH

30 września br. w Hotelu Prezydent w Krynicy-Zdrój nasi członkowie zostało zwołane Walne Zgromadzenie Czlonków Izby. Frekwencja na Walnym wyniosła ponad 65%.

Zmiany w Polskiej Izbie Hotelarzy

Paweł Pyra, doświadczony szef kuchni, dołączył do zarządu Polskiej Izbie Hotelarzy. Taka decyzja zapadła podczas Walnego Zgromadzenia Członków PIH, które odbyło się 30 września br. w Krynicy-Zdrój.

Działalność

Ciągłość biznesowa

Mecenas Anna Coban wraz ze specjalistami branżowymi Izby wspiera przedsiębiorców w uruchamianiu obiektów noclegowych, pod warunkiem zachowania reżimu sanitarnego.
Naszym celem jest "podreperowanie" kondycji fizycznej Polaków przez nastawienie obiektów noclegowych na usługi prozdrowotne. 

Kodeks RODO

Sektor małych i średnich obiektów noclegowych wykazuje potrzebę opracowania Kodeksu, który zapewniłby spójne podejście do zasad ochrony danych w takich obiektach oraz zapewnił stosowanie w nich mechanizmów gwarantujących zbieranie jedynie niezbędnych danych osobowych i ich wykorzystanie jedynie w celu jakim były zbierane. 

„Bezpieczna Gościnność Usługowa”

„Bezpieczna Gościnność Usługowa” – to zbiór procedur bezpieczeństwa opracowanych przy udziale
Polskiej Izby Hotelarzy, które mogłyby być stosowane w czasie pandemii Covid-19, jeśli hotele byłyby otwarte.

Dołącz do Polskiej Izby Hotelarzy

Statut Izby i Deklaracja Członkowska

Zapraszamy do przestudiowania treści Statutu PIH oraz Deklaracji Członkowskiej
Czym jest nas więcej tym lepiej możemy wspierać naszą branżę.

© Copyright 2021 Polska Izba Hotelarzy

Web page was built with Mobirise